Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

PROW szansą dla małych gospodarstw rolnych. Konferencja na UR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W Krakowie już po raz trzeci odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce drobnych gospodarstw rolnych. Tegoroczne obrady skupione były wokół problemów ekonomicznych i społecznych drobnych gospodarstw.

Podczas otwarcia konferencji wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podkreślił znaczenie, jakie dla polskiej wsi i obszarów wiejskich ma wspólna polityka rolna. To dzięki środkom europejskim dokonują się przemiany polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Jak mówił, po raz pierwszy w założeniach do przyszłego PROW na lata 2014-2020 będą wyodrębnione działania skierowane właśnie do tych rozdrobnionych agrarnie obszarów.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska również zapowiedziała różnorodne formy wsparcia ludności zamieszkującej obszary wiejskie, tak, aby zwiększać zatrudnienie poza rolnictwem.

Z ramienia województwa małopolskiego w wydarzeniu uczestniczył dr Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego. Otwierając konferencję mówił o dużej roli jaką odegrały dotychczas środki europejskie na obszarach wiejskich. Jednocześnie zaznaczył, iż samorząd województwa małopolskiego aktywnie włącza się w prace nad nowym programem na lata 2014-2020, przekonując ministra rolnictwa i rozwoju wsi do większej regionalizacji PROW-u i dostosowania jego zapisów do warunków specyficznych dla poszczególnych regionów kraju.

Stanisław Sorys, mówiąc o problemach obszarów wiejskich w Małopolsce stwierdził, że głównymi barierami są: niski poziom zatrudnienia poza rolnictwem, niska towarowość rolnictwa i silne rozdrobnienie gospodarstw rolnych.

W drugim dniu konferencji goście z zagranicy, polscy prelegenci oraz naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w towarzystwie doradców rolniczych, zwiedzali małopolskie gospodarstwa specjalizujące się w różnych rodzajach produkcji rolniczej oraz stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne działające na obszarach wiejskich. Oglądając gospodarstwa uczestnicy wyjazdów studyjnych mieli okazję do wymiany poglądów na temat prowadzonej dotychczas polityki rolnej przez UE oraz wysłuchać postulatów rolników dotyczących preferowanych form wsparcia w przyszłym okresie programowania. Podsumowaniem tych rozmów w gospodarstwach były spotkania terenowe zorganizowane w Tomicach, Jeżówce, Kalwarii Zebrzydowskiej, Raciechowicach, podczas których rolnicy zapoznani zostali z projektami nowych form wsparcia.