Ogłoszenia o naborach

Dostępne 196 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

Planowany
Opublikowano: 28.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Planowany
Opublikowano: 28.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Planowany
Opublikowano: 28.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.4.1.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.5.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
EWT PL-SK
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
PROW 4.3
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zakończony
Opublikowano: 04.01.2019
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
POWER 1.2.1.
Program Wiedza Edukacja i Rozwój
RPO 3.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego