Ogłoszenia o naborach

Dostępne 163 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 4.2.

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

Planowany
Opublikowano: 27.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Planowany
Opublikowano: 27.04.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 6.1.4.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Aktualny
Opublikowano: 28.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 3.4.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Aktualny
Opublikowano: 23.03.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
Opublikowano: 27.02.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.4.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
PROW 7.6.1

7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zakończony
Opublikowano: 27.02.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 7.4.1.2

7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakończony
Opublikowano: 27.02.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 7.4.1.1

7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zakończony
Opublikowano: 27.02.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
RPO 10.1.4.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego