Ogłoszenia o naborach

Dostępne 74 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Aktualny
Opublikowano: 31.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 3.1.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Aktualny
Opublikowano: 30.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 3.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Aktualny
Opublikowano: 26.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 6.3.1.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 6.1.2.

Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych

Zakończony
Opublikowano: 16.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Aktualny
Opublikowano: 04.08.2016
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 6.1.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego