Ogłoszenia o naborach

Dostępne 157 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 6.3.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.4.2.

Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

Planowany
Opublikowano: 27.02.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
PROW 7.6.1

7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Aktualny
Opublikowano: 27.02.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 7.4.1.2

7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Aktualny
Opublikowano: 27.02.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 7.4.1.1
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Planowany
Opublikowano: 22.02.2018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
EWT PL-SK
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
EWT PL-SK
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
RPO 1.2.1.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 4.1.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
PROW KSOW

Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

Zakończony
Opublikowano: 05.01.2018
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich