Ogłoszenia o naborach

Dostępne 111 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Planowany
Opublikowano: 02.03.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 9.2.1.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.5.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 9.1.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Planowany
Opublikowano: 28.02.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Planowany
Opublikowano: 28.02.2017
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 11.1.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 11.1.1.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego