Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Nabór Planów Rozwoju Uzdrowisk

16.11.2017

Zakończony

01.02.2018

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
01.02.2018

Informujemy, że w ramach naboru nie został złożony żaden Plan.


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i termin składania Planów Rozwoju Uzdrowisk

Nabór ma charakter zamknięty. Nabór Planów Rozwojów Uzdrowisk trwa od dnia 17 listopada 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2018 r. (dzień zamknięcia naboru).

Plan Rozwoju Uzdrowiska wraz z Kartą Tytułową należy przesłać w formie elektronicznej w pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Operatora Planu.

Dokument w formie elektronicznej przesyłany jest na adresy e-mail: 

Na co i kto może składać wnioski?

Gmina, które przygotowuje Plan Rozwoju Uzdrowiska.

Nabór dotyczy Uzdrowisk oraz Obszarów ochrony uzdrowiskowej wskazanych w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia

Finanse

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.