Ogłoszenia o naborach

Dostępne 205 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.2.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 9.2.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 1.2.2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.6.1.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Planowany
Opublikowano: 28.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Planowany
Opublikowano: 27.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 10.1.2.

Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Planowany
Opublikowano: 27.03.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 10.1.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 8.1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

Aktualny
Opublikowano: 28.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Aktualny
Opublikowano: 28.02.2019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego