Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Dokumentacja aplikacyjna 

 

Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zaktualizowana wersja wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/z2 -pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/z2 - pobierz  
Wzór aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz
   Wzór załącznika do aneksu - pobierz
   Pismo z MRiRW w sprawie przekazania aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz
Procedura obsługi wniosków o wybór LGD w zakresie dodatkowych zadań - pobierz
Pismo MRiRW z dn. 2.05.2012 w sprawie procedury obsługi wniosków -pobierz
Uwaga! Informacje, interpretacje, najczęściej zadawane pytania w zakresie dodatkowych zadań - przejdź


Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja:
Dokumenty obowiązujące od 30 września 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3  pobierz
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku /z3 pobierz z dn. 12.05.2011 roku
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - pobierz

Wdrażanie projektów współpracy:
Pismo w sprawie przekazania dokumentów aplikacyjnych - załącznika do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 421 "Wdrazanie projektów współpracy" - pobierz

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 8 czerwca 2012 roku:
a) przygotowanie projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z6
pdf - pobierz
xls - pobierz
xlsx- pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z6 pobierz
b) realizacja projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z6
pdf - pobierz
xls - pobierz
xlsx - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z6 pobierz

Dokumenty obowiązujące od 10 kwietnia 2012 roku:
a) przygotowanie projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z5 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z5 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z5 pobierz
b) realizacja projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z5 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z5 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z5 pobierz


Dokumenty obowiązujące od 21 listopada 2011 roku:
a) przygotowanie projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z4 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z4 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z4 pobierz
b) realizacja projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z4 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z4 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z4 pobierz

Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 12 kwietnia 2011 roku do 20 listopada 2011 roku:
a) przygotowanie projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z3 pobierz
b) realizacja projektu współpracy
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z3 pobierz

Dokumenty obowiązujące od 10 maja 2010 do 11 kwietnia 2011 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z2 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z2 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z2 pobierz

Dokumenty obowiązujące do 9 maja 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z1 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z1 pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku /z1 pobierz


Wdrażanie LSR - Odnowa i rozwój wsi:
Dokumenty obowiązujące dla naborów ogłoszonych po 1 lipca 2013 r.
Wniosek o przyznanie pomocy /z6 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z6 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku (zaktualizowana 5.05.2014 r.) pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku /z6 pobierz

Dokumenty obowiązujące dla naborów ogłoszonych po 26 listopada 2012 r.
Wniosek o przyznanie pomocy /z5 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z5 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z5 pobierz

Dokumenty obowiązujące dla nabór, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z4 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z4 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z4 pobierz

Dokumenty obowiązujące od 30 sierpnia 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z3 pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy /z2 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z2 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z2 pobierz 

Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego
Wniosek /pdf/ - pobierz
Wniosek/xls/ - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz 

Wdrażanie LSR - Małe projekty:
W przypadku braku możliwości otworzenia aktywnej wersji formularza wniosku, w prawym górnym rogu przeglądarki powinien pojawić się przycisk "Otwórz w innym programie". W tym przypadku należy kliknąć na ten przycisk, a następnie wybrać aplikację służącą do przeglądania plików PDF.

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta - dokumenty obowiązujące od 5 maja 2014 roku: 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/ następcy prawnego Beneficjenta - wersja 4z (xls) - pobierz   

Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa /następcy prawnego Beneficjenta - wersja 4z (pdf) - pobierz 
Instrukcja do wniosku - wersja 4z, aktualizacja z 26 maja 2014 r. (pdf) - pobierz 

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta - dokumenty obowiązujące od 31 stycznia 2013 roku do 4 maja 2014 roku: 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (xls) / z3pobierz
Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (pdf) / z3pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów / z3pobierz


Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta - dokumenty obowiązujące do 30 stycznia 2013 roku:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (xls) - pobierz
Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

Wniosek o przyznanie pomocy/z8 (aktualizacja z 15 lipca 2014 r.) -  pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku/z8, aktualizacja z 26 maja 2014 r. - pobierz 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna) - pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz 

Dokumenty obowiązujące dla naborów wszczętych od 31 stycznia 2013 roku do 3 maja 2014 roku:
18 kwietnia 2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy oraz nową wersję instrukcji wypełniania wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy/z7 (aktualizacja z 18.04.2014 r.) - pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 (aktualizacja z 21.05.2014 r.) - pobierz 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna) - pobierz 
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu z7/pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz 

Dokumenty obowiązujące od 8 czerwca 2012 roku:
Instrukcja wypełniania wniosku /z6pobierz
Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji /z6  - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 6 kwietnia 2012 roku:
Aktualizacja z dnia 17.12.2012 - formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
Aktywny formularz wniosku/z6pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z6pobierz
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu z6/ pobierz

Dokumenty obowiązujące od 18 lipca 2011 roku:
Aktywny formularz wniosku/z5pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku/z5pobierz
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 5z/pobierz

Dokumenty obowiązujące od 30 sierpnia 2010 roku:
Aktywny formularz wniosku /z4 (aktualizacja 27.06.2011) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z4 (aktualizacja 27.06.2011) - pobierz
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 4z/pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
- wersja edytowalna - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 10 maja do 30 sierpnia 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z3 pobierz
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 3z/pobierz

Dokumenty obowiązujące do 10 maja 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z2 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z2 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z2 pobierz
Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 2z/pobierz

Wdrażanie LSR - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Dla działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty dostepne na stronie
www.arimr.gov.pl
Przejdź do strony

Wdrażanie LSR - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:


Dla działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty dostepne na stronie www.arimr.gov.pl.
Przejdź do strony