Spotkanie w Krakowie dotyczące zasad prawidłowej realizacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków RPO WM

od 27.11.2017 10:00 do 27.11.2017 16:00
Kraków, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29-go listopada 46

Uwaga!

Rejestracja startuje w poniedziałek, 13 listopada 2017 r. o godz. 8:00.

***

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), w szczególności realizujących projekty w ramach działań: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczenia do powietrza (wymiana kotłów); 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami (PSZOKI, recykling); 2.1 E-administracja i otwarte zasoby (elektroniczna administracja) oraz 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. W spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji, w szczególności osoby, które zajmują się bezpośrednio realizacją projektów współfinansowanych ze środków RPO WM. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 24 listopada br. do godz. 10.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 24 listopada br. do godz. 15.00. telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.