Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji- typ A

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 18.10.2017 10:00 do 18.10.2017 16:00
Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106 – I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020 tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób, prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: przedsiębiorców, uczelni, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyką pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 13 października br. do godz. 16.00.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 13 października br. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl .

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.