Szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 18.09.2018 10:00 do 18.09.2018 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.6.2 Typ projektu: A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze), pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej, partnerzy  społeczni  i  gospodarczy,  organizacje  pozarządowe  posiadające  doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 17 września br. do godz. 12.00.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.