Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 08.12.2017 09:30 do 08.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów-z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych (w tym LGD)

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 6 grudnia br. do godz. 10.00.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.