Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM– Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO WM

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 18.12.2017 10:00 do 18.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie naborowe dedykowane jest:

  • Przedsiębiorcom, w szczególności: mikro-małym-średnim przedsiębiorcom  

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 grudnia 2017 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.