Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 06.12.2017 10:00 do 06.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną,
  • przedsiębiorców,
  • partnerów społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych).

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 1 grudnia 2017 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 4 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16  lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl .

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.