Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 16.08.2017 10:00 do 16.08.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Uwagi:

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 11 sierpnia br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania przewidujemy zorganizowanie kolejnego szkolenia w dniu 23 sierpnia.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Jeśli w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 03 62 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.