Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ projektów B

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 19.07.2017 10:00 do 19.07.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uwaga:

Szkolenie zostało odwołane!

***

Uczestnicy spotkania

Szkolenie naborowe dedykowane jest:

Mikro/małym i średnim przedsiębiorcom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące, wytwarzającym urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, 
  • innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 lipca br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.