Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ A

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 30.10.2017 09:30 do 30.10.2017 16:00
Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106 - I piętro

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.6.1 Typ projektu: A   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 27 października br. do godz. 12.00.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.