Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - teleopieka

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 27.04.2017 10:00 do 27.04.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 9.2.1. TYP D, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 25 kwietnia br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Jeśli w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.