Szkolenie w Nowym Targu dla wnioskodawców Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 23.10.2017 10:00 do 23.10.2017 16:00
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, sala obrad

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 5.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. 

typy projektów A i B:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • przedsiębiorcy

typ projektu C:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 20 października br. do godz. 16.00.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 20 października br. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl .

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.