Szkolenie w Tarnowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - Typ C: wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 12.04.2017 10:00 do 12.04.2017 16:00
Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, sala konferencyjna - parter

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 9.2.1. TYP C, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 10 kwietnia 2017r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 03 61/62/63 lub elektronicznie na: fem_tarnow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.