Szkolenia i konferencje

Dostępne 544 szkolenia z
  • wszystkich kategorii.
6lipca
Weź udział

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

od 06.07.2017 10:00 do 06.07.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
5lipca
Weź udział

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, typ A i B

od 05.07.2017 10:00 do 05.07.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
29czerwca

Szkolenie w Nowym Sączu dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

od 29.06.2017 10:00 do 29.06.2017 16:00
MMC Brainville Park Technologiczny 3.0, Nowy Sącz, ul. Myśliwska 2, sala nr 12
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (Typ projektu B)

od 22.06.2017 09:30 do 22.06.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Gorlicach „Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020”

od 14.06.2017 10:30 do 14.06.2017 15:00
Gorlice, Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP/Bony na innowacje dla MŚP/Ochrona własności przemysłowej - spotkanie PARP w Krakowie

od 06.06.2017 12:00 do 06.06.2017 16:00
Kraków, Vienna House Easy Chopin Cracow, ul. Przy Rondzie 2, sala szkoleniowa Ballada
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Tarnowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

od 19.05.2017 10:00 do 19.05.2017 16:00
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, Sala konferencyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Nowym Targu w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

od 18.05.2017 10:00 do 18.05.2017 13:30
Nowy Targ, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter – Sala obrad
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 4.2 PO WER

od 16.05.2017 10:00 do 18.05.2017 15:00
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Szkolenie w Krakowie w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

od 16.05.2017 10:00 do 16.05.2017 14:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM „Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE”, 28.04.2017

od 28.04.2017 08:30 do 28.04.2017 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - teleopieka

od 27.04.2017 10:00 do 27.04.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego