Szkolenia i konferencje

Dostępne 622 szkolenia z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

od 05.10.2017 09:30 do 05.10.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Tarnowie dla wnioskodawców Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

od 04.10.2017 10:00 do 04.10.2017 16:00
Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, Sala konferencyjna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

od 03.10.2017 10:00 do 03.10.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Chrzanowie dla wnioskodawców Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

od 29.09.2017 10:00 do 29.09.2017 16:00
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, Siedziba Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej (III piętro)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

od 27.09.2017 10:00 do 27.09.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie "Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich"

od 21.09.2017 11:00 do 21.09.2017 13:45
Krakowski Park Technologiczny, Kraków, ul. Podole 60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje z uwzględnieniem zasady konkurencyjności i rozeznania rynku

od 14.09.2017 10:00 do 14.09.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu A

od 13.09.2017 09:30 do 13.09.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR

od 12.09.2017 10:00 do 12.09.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.2.1 PO WER - PROJEKTY SUBREGIONALNE

od 12.09.2017 10:00 do 12.09.2017 13:00
Kraków
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Szkolenie z zakresu rekrutacji uczestników do projektów PO WER i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami w Starym Sączu

od 08.09.2017 11:00 do 08.09.2017 14:00
Stary Sącz
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

od 07.09.2017 10:00 do 07.09.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego