Szkolenia i konferencje

Dostępne 677 szkoleń z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Typ projektu A: Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

od 11.01.2018 09:30 do 11.01.2018 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Typ projektu E: Rozwój opieki długoterminowej

od 09.01.2018 09:30 do 09.01.2018 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja. Projekty konkursowe – wyłącznie dla OPS/PCPR (Typ projektu A)

od 08.01.2018 09:30 do 08.01.2018 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM– Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO WM

od 18.12.2017 10:00 do 18.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR

od 12.12.2017 10:00 do 12.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

od 08.12.2017 09:30 do 08.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Krakowie - Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm

od 07.12.2017 10:00 do 07.12.2017 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

od 06.12.2017 10:00 do 06.12.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD) dotyczące wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)

od 04.12.2017 09:15 do 04.12.2017 15:30
Dom Gościnny UJ „Przegorzały”, ul. Jodłowa 13, Kraków
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców dotyczące sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE

od 01.12.2017 08:30 do 01.12.2017 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców dotyczące sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE

od 30.11.2017 08:30 do 30.11.2017 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców dotyczące sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE

od 28.11.2017 08:30 do 28.11.2017 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego