Szkolenia i konferencje

Dostępne 622 szkolenia z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

od 23.08.2017 10:00 do 23.08.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Krzeszowice: Szkolenie z zakresu rekrutacji uczestników do projektów PO WER i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami

od 18.08.2017 11:00 do 18.08.2017 14:00
Krzeszowice
Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

od 16.08.2017 10:00 do 16.08.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ projektów B

od 19.07.2017 10:00 do 19.07.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020 (WOD–KAN)

od 18.07.2017 12:30 do 18.07.2017 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30 - 552 Kraków
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Spotkanie dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW 2014-2020 (WOD-KAN)

od 18.07.2017 08:30 do 18.07.2017 11:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30 - 552 Kraków
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje

od 06.07.2017 10:00 do 06.07.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, typ A i B

od 05.07.2017 10:00 do 05.07.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Nowym Sączu dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

od 29.06.2017 10:00 do 29.06.2017 16:00
MMC Brainville Park Technologiczny 3.0, Nowy Sącz, ul. Myśliwska 2, sala nr 12
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (Typ projektu B)

od 22.06.2017 09:30 do 22.06.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Spotkanie w Gorlicach „Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020”

od 14.06.2017 10:30 do 14.06.2017 15:00
Gorlice, Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP/Bony na innowacje dla MŚP/Ochrona własności przemysłowej - spotkanie PARP w Krakowie

od 06.06.2017 12:00 do 06.06.2017 16:00
Kraków, Vienna House Easy Chopin Cracow, ul. Przy Rondzie 2, sala szkoleniowa Ballada
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego