Startuje projekt CRinMA - sukces Małopolski w programie Interreg Europa!

20.03.2017
Małopolska rozpoczęła wdrażanie projektu CRinMA - Zasoby kulturowe na obszarach górskich. Projekt potrwa cztery i pół roku. Połączy siedmiu partnerów z sześciu krajów.

Województwo Małopolskie po raz pierwszy występuje w roli Partnera Wiodącego projektu w ramach Programu Interreg Europa.

Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo ważna dla zapewnienia różnorodności kulturowej Europy poprzez zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów dla następnych pokoleń. Jednak społeczności lokalne nie posiadają możliwości ani środków dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Częściowe wsparcie musi być zapewnione na poziomie regionalnym. 

Projekt CRinMA ma nie tylko być takim wsparciem, powinien też zachęcać przygraniczne regiony górskie do współpracy. Regiony karpackie (z Polski i Słowacji) mogą wymieniać się dobrymi praktykami z  innymi górskimi regionami pogranicza (z  Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji). Najlepsze modele współpracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego powinny zostać zidentyfikowane, a plany działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego opracowywane i wdrożone.

Partnerami projektu CRinMA są:

1. Województwo Małopolskie – Lider projektu;

2. Województwo Podkarpackie 

3. Regionalna Agencja Rozwoju of Kraju Presovskiego (Słowacja) 

4.Gmina Montalegre (Portugalia)  

5. Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense  (Hiszpania)

6. UNCEM Piemont (Włochy) 

7. AEM – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich AEM