Nowe szanse - nowy start

Kategoria: Działania promocyjne
17.07.2017
150 młodych Małopolan skorzysta z projektu "Nowe szanse - nowy start", w ramach którego przewidziano m.in. szkolenia zawodowe i staże.

PO WER.jpg

Projekt, realizowany przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, adresowany jest do 99 kobiet i 51 mężczyzn w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, mieszkających w Małopolsce, którzy nie nie pracują, nie uczą się i nie szkolą.

Młodzi Małopolanie biorący udział w projekcie mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • doradztwo zawodowe: indywidualna identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. W ramach spotkań opracowanie indywidualnego planu działania;
  • pośrednictwo pracy;
  • pomoc trenera zatrudnienia wspieranego;
  • szkolenia zawodowe i zwiększające kompetencje;
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  • staże u pracodawców w wymiarze 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym rekrutacji, można znaleźć na stronie: cech-wieliczka.pl.

Źródło: Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce