Zostaw swój 1% w Małopolsce!

Kategoria: Działania promocyjne
15.02.2017
Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, można przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego funkcjonującej w Małopolsce.

Jeden procent w Małopolsce.jpg

"Poprzez odpis 1% wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, prężnie działających w Małopolsce. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których podejmują działalność - od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Pamiętajmy, że organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując, jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Małopolsce. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić, przekazując im 1%" - podkreśla Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.
Spot "Zostaw 1% podatku w Małopolsce"

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego można znaleźć na stronie www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe/kampania-zostaw-1-w-malopolsce.