Spotkanie w Chrzanowie „Badania na rynek – dotacje dla firm inwestujących w miastach średnich”

09.04.2019

Uwaga!

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie informacyjne pn. „Badania na rynek – dotacje dla firm inwestujących w miastach średnich” zaplanowane w Chrzanowie w dniu 23 kwietnia br. zostało odwołane.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego spotkania prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chrzanowie 12 616 03 92 fem_chrzanow@umwm.pl.

Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem spotkania, serdecznie przepraszamy.

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne jest skierowane do mikro, małych i średnich firm realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami chcących uzyskać wsparcie w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”.

W szczególności zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć efekty prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług. Podczas spotkania zostaną omówione pierwsze kroki, które należy podjąć, aby ubiegać się o dofinansowanie.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 29 90 745 lub 12 616 03 92 lub na adres  fem_chrzanow@umwm.pl

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 29 90 745 lub 12 616 03 92 lub pisząc maila na:  fem_chrzanow@umwm.pl

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.