Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki RPO WM

20.12.2017

Uwaga!


Spotkanie zostało odwołane - przeczytaj komunikat 

 ***

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie dedykowane jest:

  • jednostkom naukowym,
  • uczelniom,
  • konsorcjom naukowym reprezentowanym przez lidera, którym jednostka naukowa. 

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 11 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl .

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.