Dworzec kolejowy w Kłaju otwarty

15.02.2019
Centrum przesiadkowe przy linii kolejowej Kraków – Tarnów umożliwi mieszkańcom na szybsze dotarcie do dworca, pozostawienie samochodu bądź roweru na jednym z dwóch parkingów i kontynuowanie podróży, najczęściej do pracy lub szkoły, pociągiem.

dworzec kolejowy.jpg

Stacja posiada dwa perony, z których każdy ma 200 m długości. Dla komfortu podróżnych przygotowano małe wiaty peronowe. Przebudowa z wykorzystaniem pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego formalnie rozpoczęła się dwa lata temu. Wartość inwestycji wyniosła 2 341 783,41 zł, z czego Europejski Fundusz Rozwój Regionalny dofinansował przedsięwzięcie kwotą 1 990 385,21 zł.

Stacja posiada dwa perony, z których każdy ma 200 m długości. Dla komfortu podróżnych przygotowano małe wiaty peronowe. Przebudowa z wykorzystaniem pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego formalnie rozpoczęła się dwa lata temu. Wartość inwestycji wyniosła 2 341 783,41 zł, z czego Europejski Fundusz Rozwój Regionalny dofinansował przedsięwzięcie kwotą 1 990 385,21 zł.

- informuje Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

To  nie koniec inwestycji w tym miejscu. Z końcem stycznia 2019 roku gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Park&Ride w Kłaju i Dąbrowie. Aktualnie wniosek jest na etapie oceny formalnej. Projekt będzie kosztował prawie 770 tys. zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 654 260,88 zł.

Warto dodać, że gmina Kłaj bardzo aktywnie korzysta ze środków Unii Europejskiej. Z wykorzystaniem takich pieniędzy zredukowano emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą, stworzono nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku oraz rozszerzono ofertę kulturalną przy tworzonym gminnym centrum kultury w Kłaju.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM