Ekologicznie inwestycje w gminie Drwinia

15.12.2017

drwinia_640.jpg

Wymiana starych, szkodzących środowisku kotłów, rozbudowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, budowa parkingów park&ride i bike&ride, a także rekonstrukcja fragmentu wału przeciwpowodziowego – to inwestycje, jakie w najbliższych latach zrealizuje gmina Drwinia. Na ich sfinansowanie Województwo Małopolskie przekazało prawie 18 mln zł pochodzących z RPO WM 2014-2020. 

Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał Janowi Pająkowi, wójtowi gminy Drwinia.

"Nie ma właściwie w Małopolsce gminy, która dotychczas nie skorzystałaby z szansy, jaką dają fundusze europejskie. Trzeba z nich korzystać i zawsze będę do tego zachęcał. Szczególnie gminy wiejskie mają tu ogromne pole do popisu, bo z pomocą unijnych dotacji mogą realizować wiele projektów z myślą o swoich mieszkańcach. Cieszę się, że właśnie na takie inwestycje postawiła gmina Drwinia, która dba o środowisko stawiając na ekologiczny transport i wymieniając na swoim terenie nieekologiczne piece" – podkreślał wicemarszałek Stanisław Sorys

Coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia, jakie dla zdrowia i życia niesie oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Uchwała antysmogowa dla Małopolski poparta dotacjami z RPO WM 2014-2020 na wymianę starych, nieekologicznych pieców już wkrótce może przynieść znaczną poprawę jakości powietrza. W sumie w całym regionie w najbliższym czasie zostanie wymienionych ponad 26,5 tys. starych pieców, na co przeznaczono 295 mln zł. Z tej kwoty ponad 850 tys. zł to dotacja, która trafi do gminy Drwinia. 

Zdecydowana większość tej kwoty – prawie 615 tys. zł – pozwoli zlikwidować 43 stare piece i zastąpić je nowoczesnymi urządzeniami na gaz. Każdy mieszkaniec, który zdecydował się na taką inwestycję otrzyma też dotację do wymiany wewnętrznej instalacji, odpowiednej dla nowego systemu grzewczego. Pozostała część dotacji, czyli blisko 240 tys. zł zostanie przeznaczona na usunięcie starych i montaż nowych kotłów na paliwa stałe wraz z całą instalacją w 25 domach z gminy Drwinia. Ale to nie jedyne proekologiczne działania, na które stawia ta gmina, i które wpisują się w inicjatywy realizowane w całej Małopolsce. Już wkrótce tutejsi fani jazdy na rowerze zyskają kolejne kilometry ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, które poprawią także bezpieczeństwo mieszkańców, bo poprowadzono je wzdłuż DW 964 i 965. Ścieżka rozpocznie się tuż obok Raby nieopodal Uścia Solnego i poprowadzi w kierunku Świniar. To tu skrzyżują się dwie trasy: jedna w kierunku Bochni i Krakowa, która dobiegnie do Gawłówka, a druga – prowadząca do Krakowa przez Niepołomice, gdzie ścieżka zakończy się w miejscowości Chobot. Oprócz tego powstaną też parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride oraz przystanki dla rowerzystów wraz z stojakami rowerowymi. Na realizację tych zadań przekazano z RPO WM 2014-2020 ponad 16,7 mln zł. 

Ostatnim z czterech projektów dofinansowanych z RPO WM 2014-2020, na realizację których wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał umowę, jest rekonstrukcja uszkodzonego wału cofkowego, którym jest odprowadzana woda z rowów melioracyjnych do rzeki Drwinki. Otrzymane ponad 183 tys. zł z regionalnego programu operacyjnego znacznie przyspieszy prace, które obejmą: rozebranie uszkodzonego wału na długości 132 metrów, oczyszczenie terenu i przygotowanie go pod nową budowę oraz wykonanie nowego nasypu. Poza tym zostaną odmulone fragmenty rowów melioracyjnych w okolicy śluzy, a nowy wał zostanie obsiany trawą. Dzięki realizacji tego projektu pojemność retencyjna zbiornika wyniesie 25 tys. m3. Roboty powinny zakończyć do jesieni przyszłego roku.

Źródło: Biuro prasowe UMWM i materiały własne