Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO zwycięzcą konkursu

12.09.2018
Projekt otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza w kategorii Przestrzeń publiczna.

Dzięki środkom unijnym bogaty w różnorodność biologiczną i unikatowy teren położony w widłach Dunajca i Popradu został zabezpieczony, a także powstała kładki przyrodnicza. Na utworzoną ścieżkę składają się dwa krzyżujące się ze sobą drewniane pomosty oraz dwa punkty obserwacyjne. Dzięki temu ruch turystyczny może się odbywać w taki sposób, by miłośnicy przyrody nie płoszyli zwierząt w ich naturalnych siedliskach. W ramach zrealizowanego projektu zostały także nabyte gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Na zdjęciu widzimy fragment ścieżki przyrodniczej.

Sąd konkursowy w swoim uzasadnieniu wskazał, że: „Projekt jest wzorem nieinwazyjnego działania w środowisku przyrodniczym”. Podkreślona została również wyjątkowość architektury w tym projekcie.

Projekt został zrealizowany przez Gminę Stary Sącz w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na ochronę dziedzictwa regionalnego i bioróżnorodności biologicznej.

Więcej informacji o projekcie