„Fundusze są dobre” – w Małopolsce wystartowała nowa kampania

Kategoria: Działania promocyjne
13.11.2017
Fundusze Europejskie są dobre... bo pomagają mamom wrócić na rynek pracy, a maluchom tworzą nowe miejsca do rozwoju i zabawy. Sprawdź to!

1-fundusze-sa-dobre.jpg

Aktywne mamy na rynku pracy

Dynamiczna aktywizacja zawodowa Małopolan jest możliwa dzięki projektom wspierającym pośrednictwo pracy, zapewniającym praktyki zawodowe i staże dla osób pozostających bez pracy oraz tych, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Jednym z elementów wsparcia aktywizacji zawodowej jest też tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. Więcej miejsc opieki nad dziećmi, profesjonalne wyposażenie placówek, a także wykwalifikowani opiekunowie, to szansa dla rodziców do swobodnego rozwoju na polu zawodowym.

Mamy, które po okresie macierzyństwa chcą powrócić na rynek pracy, mogą teraz w łatwy sposób pogodzić pracę z domem. Jest to możliwe za sprawą wsparcia inicjatyw na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Wsparcie to udzielane jest w bardzo szerokim zakresie, od tworzenia nowych miejsc w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych, poprzez wyposażenie miejsc opieki w materiały do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, czy instalacje urządzeń na placach zabaw, po zatrudnienie dziennych opiekunów.

2-fundusze-sa-dobre.jpg

Fundusze Europejskie pomagają powrócić na rynek pracy

Fundusze Europejskie wsparły dotychczas 76 projektów aktywizacyjnych z całej Małopolski w kwocie dofinansowania ponad 70,3 mln zł. Najwięcej, bo aż 18 projektów o łącznej wartości 11,3 mln zł zostanie zrealizowanych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Prawie 16 mln zł przeznaczono na realizację 17 projektów na Sądecczyźnie, tyle samo zadań o wartości 11,6 mln zł zostanie wspartych w Małopolsce Zachodniej, a tylko jeden projekt mniej na Podhalu (12,7 mln zł). Prawie 6 mln zł trafi do subregionu tarnowskiego, gdzie zostanie zrealizowanych 9 projektów.

Wsparcie finansowe wychowania przedszkolnego to nie jedyna propozycja dla rodzin, jaka jest możliwa dzięki Funduszom Europejskim. Pionierską inicjatywą na skalę kraju jest także pilotażowy projekt „Małopolska Niania”, który pomaga rodzicom najmłodszych dzieci zapewnić im opiekę oraz powrócić do pracy.

3-fundusze-sa-dobre.jpg

Zobacz przykłady projektów realizowanych w Małopolsce dzięki Funduszom Europejskim

  • „Żłobek Bajkowa Kraina – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w Skawinie
  • “Happy Mama. Aktywizacja zawodowa 45 kobiet poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki w żłobku Happy Kids” w Krakowie
  • „Opiekun dzienny w EKOLAND – perspektywa dla mnie i mojego dziecka!” w Zielonkach
  • „Mama i tata wracają do pracy: nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Integracyjnym Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Krakowie
  • „Klub dziecięcy "Osesek" drogą do Twojej aktywności zawodowej” w Brzeszczach
  • „Super Rodzice wracają do pracy! II edycja” w Rabce – Zdrój

***

baner_www_640.gif

Małopolska realizuje kampanię promującą unijne wsparcie. Pod hasłem „Fundusze są dobre” promowane są efekty działań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

"Fundusze są dobre, bo..." - zobacz spot promujący kampanię