Kolejne inwestycje na ziemi proszowickiej i miechowskiej dzięki RPO

13.12.2017
Już za trzy lata na terenie powiatu proszowickiego i miechowskiego powstanie 8 nowych placówek wsparcia dziennego, a jedna świetlica poszerzy swoją ofertę. A wszystko z myślą o dzieciach i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

proszowice_640.jpg

Placówki obejmą wsparciem blisko 600 potrzebujących oferując 252 miejsca. Na ten cel z RPO WM 2014-2020 przeznaczono 14,5 mln zł. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W trosce o zdrowie mieszkańców ziemi miechowskiej i proszowickiej aż 2,2 mln zł z RPO pozwoli wymienić stare kotły grzewcze w ponad 300 domach, wpływając tym samym na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

 Umowy gwarantujące dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wicemarszałek Wojciech Kozak przekazał na ręce: Marcina Gawła – wójta Pałecznicy, Grzegorza Cichego – burmistrza Proszowic, Stanisława Rybaka – wójta Koszyc, Dariusza Marczewskiego – burmistrza Miechowa, Adama Samborskiego – wójta Racławic oraz pozostałych beneficjentów.

"Małopolskę zamieszkuje ponad 3 mln mieszkańców. Niestety są wśród nich osoby, które potrzebują pomocy innych. Szczególnie najmłodsi – dzieci i młodzież – oraz ich rodzice, którzy zmagają się z trudną sytuacją rodzinną czy ubóstwem muszą być otoczeni opieką. To właśnie z myślą o nich w całym regionie – w ramach realizacji 49 projektów – powstanie 80 placówek wsparcia dziennego, w których najbardziej potrzebujący otrzymają pomoc w nauce czy ciepły posiłek. Tam też będą mogli spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, a nawet otrzymać specjalistyczną pomoc – terapeutyczną, korekcyjną i logopedyczną. Wsparciem będą też otoczeni rodzice mający problemy z nawiązaniem relacji z własnymi dziećmi. Na ten cel przeznaczyliśmy z RPO ponad 80 mln zł" – zaznacza wicemarszałek Wojciech Kozak.

Placówki wsparcia dziennego powstaną w całym regionie


Dzięki dotacji w wysokości 14,5 mln zł do końca 2020 roku na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego powstanie 8 placówek wsparcia dziennego, a w nich 252 miejsca. Według szacunków ich wsparciem może zostać objętych nawet 585 mieszkańców gmin: Pałecznica, Koszyce, Racławice, Miechów oraz Proszowice. W tej ostatniej powstaną trzy placówki: w samych Proszowicach oraz w Klimontowie i Kościelcu. Dotacja obejmie również gminę Iwanowice (powiat krakowski), w której powstanie jedna świetlica. A to dopiero początek… 

Za 3 lata w całej Małopolsce powstanie aż 2160 miejsc w 80 tego typu placówkach (w ramach realizacji 49 projektów), tworzonych głównie z myślą o dzieciach i młodzieży do 18. roku życia, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Z oferty świetlic będzie mogło skorzystać nawet 5,5 tys. osób. Ich pomocą zostaną także objęci rodzice, którzy otrzymają w nich wskazówki związane z opieką i wychowaniem oraz budowaniem dobrych relacji ze swoimi dziećmi. Wspierać ich będą w tym specjaliści, m.in. psycholodzy i pedagodzy. 

Ośrodki będą działać średnio przez 4 – 6 godz. dziennie, 6 razy w tygodniu, również w ferie czy wakacje, organizując półkolonie, warsztaty czy rodzinne pikniki. Oprócz tego podopieczni skorzystają z licznych wycieczek czy wyjazdów edukacyjnych do instytucji kultury i nauki. Na co dzień natomiast młodsi podopieczni będą mogli liczyć na pomoc w nauce i szereg zajęć dodatkowych z przedmiotów: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, językowych, społecznych. Z myślą o młodszych dzieciach powstaną place zabaw. W wolnym czasie przewidziano dodatkowe zajęcia: komputerowe, sportowe, muzyczne, taneczne czy artystyczne. 

W każdej świetlicy znajdą się pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe i sale zabaw wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne i zabawki. Będzie także jadalnia, gdzie na podopiecznych będzie czekał ciepły i zdrowy posiłek. Wszystkie miejsca będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a część z nich – z myślą o wyrównywaniu szans – zorganizuje zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne oraz zrealizuje programy związane z profilaktyką uzależnień czy rozwijaniem umiejętności społecznych.

W trosce o czyste powietrze

Realizując zapisy uchwały antysmogowej, która m.in. nakłada obowiązek wymiany najbardziej nieekologicznych, starych kotłów grzewczych, Małopolska jako jedyne województwo ma na ten cel zabezpieczone środki w regionalnym programie operacyjnym. Dzięki tej pomocy uda się wymienić nawet 26 tys. kotłów w domach mieszkańców. Jednymi z pierwszych, którzy otrzymają wsparcie na ten cel, są mieszkańcy ziemi proszowickiej i miechowskiej. Wkrótce zostanie tu wymienionych 300 pieców. Zastąpią je urządzenia spełniające najwyższe normy ekologiczne, opalane węglem, gazem, biomasą. Za otrzymane wsparcie – ponad 1,1 mln zł - na terenie gmin: Proszowice i Pałecznica zostanie wymienionych ponad 190 kotłów. Kolejnych 119 urządzeń zniknie z gmin: Miechów, Charsznica, Kozłów i Gołcza, na co przekazano nieco ponad 1 mln zł. 

Akcji wymiany kotłów będą towarzyszyć kampanie informacyjno-edukacyjne. Zaplanowano spotkania, pikniki i warsztaty ekologiczne, podczas których mieszkańcy dowiedzą się, jak chronić środowisko oraz jak niekorzystanie na nasze zdrowie wpływa smog.

Źródło: Biuro prasowe UMWM i materiały własne