Małopolanie, badajcie się!

Kategoria: Działania promocyjne
01.06.2018
Mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 50. rok życia, mogą brać udział w programach profilaktycznych dotyczących nowotworów jelita grubego i raka piersi.

programy zdrowotne.jpg

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy Zdrowotne) w Małopolsce realizowane są projekty nastawione na wykrywanie raka jelita grubego i raka piersi. Ich wartość to prawie 13,5 mln zł.

Gdzie możesz się zgłosić?

Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w następujących projektach:

 1. "Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!" - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
 2. "Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
 3. "Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i nowotarskiego" - Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 4. "Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi" - Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.
 5. "Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski" - Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
 6. "Projekt zwiększenia zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa małopolskiego" - Geneva Trust Polska Sp. z o.o. NZOZ Profilaktyka i Diagnostyka.
 7. "Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu" -  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 8. "Kolonoskopia bez lęku i bólu dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego, gorlickiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej rozwoju profilaktyki w kierunku diagnostyki raka jelita grubego" - Centrum Medyczne "Eskulap" Spółka Jawna.
 9. "Wykrywanie raka jelita grubego" - Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
 10. "Pro life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego" - Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 11. "Realizacja programu szkoleniowo uświadamiającego oraz badań profilaktycznych w zakresie raka jelita grubego wśród mieszkańców Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. białych plam, spełniających kryteria  dostępu ustalone przez MZ" - Skopia Sp. z o.o.