Małopolska myśli o kulturze i turystyce

Kategoria: Wydarzenia
21.03.2015
Małopolska to region o wyjątkowym bogactwie historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Z myślą o jak najskuteczniejszym wykorzystaniu tego potencjału na rzecz mieszkańców i turystów, Województwo Małopolskie pozyskało 170 milionów euro z Funduszy Europejskich.

Grafika-Os6.jpg

Nowe rozdanie, nowe pieniądze

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.

Region bogaty kulturowo

Małopolska to unikatowy region ze względu na  niezwykłe bogactwo tradycji, kultury i zasobów przyrodniczych. Od dziesięcioleci ta różnorodność inspiruje lokalnych i międzynarodowych twórców kultury oraz  przyciąga turystów z całego świata. Zabytkowe budowle, zbiory muzealne, wydarzenia kulturalne i instytucje wspierające kulturę tworzą niepowtarzalny charakter regionu, który należy pielęgnować i promować. Jest to szczególnie ważne zadanie na poziomie zarówno społecznym, jak i gospodarczym. Bogaty kulturowo region daje szerokie mozliwości rozwoju turystyki w skali ogólnoświatowej, przyciąga inwestorów i tworzy warunki do powstawania nowych miejsc pracy.    

Nowoczesne zabytki

Nie tylko odnowa zabytkowych obiektów, ale także wspieranie instytucji kultury, tworzenie centrów działań artystycznych i ośrodków życia społecznego, będzie możliwe dzięki unijnemu wsparciu. Historyczne budowle, zabytkowe zespoły wraz z otoczeniem, a także obiekty muzealne zostaną dostosowane do funkcji turystycznych i staną się nowoczesnymi miejscami z dostępem do wiedzy o kulturze. Prezentowane w nich zabytkowe kolekcje i zbiory przybiorą nowego charakteru, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Akcent na przyrodę

Rozwój przemysłów czasu wolnego, a więc gałęzi gospodarki związanych z turystyką, rozrywką i rekreacją wpływa na komercjalizację i innowacyjność przedsięwzięć w tych sferach. Działania podejmowane na terenach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, takie jak budowa sieci tras turystycznych (rowerowych i narciarskich), zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych czy akcentowanie walorów miejscowości uzdrowiskowych, przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Małopolski na arenie międzynarodowej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Projekty mogą składać m.in.:

  • instytucje kultury
  • przedsiębiorcy
  • partnerzy społeczni i gospodarczy 
  • Lasy Państwowe 
  • jednostki samorządu terytorialnego

Gdzie szukać informacji?

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10,
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78,
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32,
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12

Pytaj o: priorytet VI. „Dziedzictwo regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI