Niedostępność systemu SL2014

12.04.2019

Informujemy, że od piątku, 19.04.2019 (od 22:00) do soboty, 20.04.2019 (do 22:00) SL2014 będzie niedostępny z uwagi na prace serwisowe.