Niedostępność systemu SL2014

27.12.2017

Instytucja Zarządzająca RPOWM informuje, że od piątku 05.01.2018 (od 22:00) do poniedziałku, 08.01.2018 (do 06:00) SL2014 będzie niedostępny z uwagi na podgrywanie nowych funkcjonalności.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. zablokowanie edycji pola „Wiek w chwili przystąpienia do projektu” jeśli zostało wyliczone automatycznie,
  2. dodanie pola „Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia” na formularzu EFS,
  3. w sytuacji wyboru wartości "Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej" w ramach pola "W tym" dostępność do edycji pól "Data założenia działalności", "Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej" i "PKD",
  4. w merytorycznie uzasadnionych przypadkach, umożliwienie instytucji poprawy formularza Monitorowania uczestników projektów  na jej poziomie - bez konieczności zwracania formularza do poprawy przez Beneficjenta,
  5. dodanie wartości „Wsparcie z wykorzystania TIK” w polu „Rodzaj wsparcia”.