Nowe funkcjonalności w SL2014 dla Beneficjentów

04.12.2018
W najbliższych dniach pojawią się zmiany w ramach modułu WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, tym samym zostanie również zamieszczona aktualizacja Podręcznika Beneficjenta.

Oto najważniejsze modyfikacje:

 • pojawi się możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu)
 • nowy sposób działania „Postępu finansowego”-  „Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:
  - przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku),
  - przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”)
  Dane z zakładki „Podsumowanie” dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce „Podsumowanie na złożonych wnioskach o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj”).
 • możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu,
 • dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki "Projekt" i "kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem" z zakładki "Rozliczenie zaliczek" nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”,
 • możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych,
 • dodanie do eksportowanego z Zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów,
 • możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.