Ostatnie nabory wniosków w 2017 roku

Kategoria: Nabory wniosków
05.12.2017
Przypominamy o naborach wniosków, które kończą się w grudniu br. i styczniu 2018 roku, na dofinansowanie projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

office-2717014_640.jpg

Ostatnia szansa na złożenie wniosków w 2017 roku

Przedsiębiorcy, samorządy oraz ich jednostki mogą składać jeszcze wnioski na projekty związane z gospodarką odpadami w subregionach. Do 21 grudnia trwa nabór na dofinansowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia, a także przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

odpady.jpg

29 grudnia kończy się konkurs na dofinansowanie wniosków na inwestycje regionalne w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach tego naboru realizowane będą inwestycje w budynkach należących do Województwa Małopolskiego oraz podległych mu jednostek. Projekty mogą dotyczyć głębokiej modernizacji energetycznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

wymiana_pieca.jpg

Województwo Małopolskie będzie też realizować projekty rozbudowy dróg regionalnych. Dotychczas wybrano do dofinansowania sześć projektów drogowych, w większości rozbudowy dróg o statusie  wojewódzkich: DW 971 w m. Krynica - Zdrój, DW 965 Zielona - Limanowa ETAP I i II, DW 958 Chabówka - Zakopane, DW 984 Lisia Góra - Nowa Jastrząbka, DW 957 Krowiarki - Nowy Targ oraz Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Maksymalna kwota dofinansowania tych projektów wyniesie łącznie 153,3 mln zł.

Jakie nabory w styczniu 2018?

Do 26 stycznia 2018 r. można składać wnioski na projekty związane z budową i rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, które w przyszłości przyciągną nowych turystów i zapewnią miejsca pracy w subregionach. Projekty, które mają szansę na dofinansowanie mogą dotyczyć budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. Mogą to być na przykład projekty modernizacji stacji narciarskich, kąpieliska wykorzystujące wody termalne, budowa centrów rekreacji ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, obiekty małej architektury w parkach rekreacyjnych czy też budowa wież widokowych. 

narty (1).jpg

Kolejny konkurs, Infrastruktura dla obsługi podróżnych w subregionach, skierowany jest do samorządów, ich stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych, a także PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu lub partnerstwie z jednostką samorządową. Podróżni korzystający z kolei, w szczególności tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), będą mogli w łatwy sposób przemieszczać się, dzięki budowie parkingów Park&Ride, a także przebudowie przystanków i dworców kolejowych. Nabór trwa do 26 stycznia 2018 roku.

tężnia.jpg

Na dofinansowanie projektów mają też szansę miejscowości uzdrowiskowe. Pierwszy nabór, trwający do 17 stycznia 2018 r. ma charakter zamknięty i dotyczy Zaktualizowanych Planów Rozwojów tych gmin uzdrowiskowych, które wskazane są w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia, tj. Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Rabki, Szczawnicy, Wapiennego, Wysowej, Żegiestowa, dzielnicy Miasta Krakowa: Swoszowic. Drugi nabór, realizowany do 31 stycznia 2018 r., dotyczy Uzdrowisk oraz Obszarów ochrony uzdrowiskowej wskazanych w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia.


Tutaj znajdziesz nabory do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego