Pochwal się pomysłem na innowacyjny produkt lub usługę i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości!

Kategoria: Wydarzenia
13.10.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

PARP_tytulowa1.jpg

Cel konkursu

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała wyróżnienia, z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. 

Dla kogo?

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie Polski. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty: 

  • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony), 
  • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

parp_warunki.jpg

Przebieg konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 

Etap I - zgłaszanie wniosków konkursowych - od 5 września do 20 października 2017 r. do godz. 16:30.

Etap II - zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia listy laureatów konkursu. 

parp_przebieg_konkursu.jpg

Nagrody

  • W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.
  • Nagrodzeni w konkursie otrzymują m.in.: możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu,  statuetkę i dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości.
  • Wyróżnieni w konkursie otrzymują m.in.: możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości.
  • Nagrody specjalne za produkt: zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę, z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Granty stanowią pomoc de minimis. Warunki są szczegółowo omówione w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenia

Wnioski konkursowe można składać osobiście lub wysłać pocztą z dopiskiem: Konkurs Polski Produkt Przyszłości.

Przeczytaj więcej informacji na stronie.

zgloszenia_parp_640.jpg