Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 2 stycznia 2018 r.

03.01.2018

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach

Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014* do 2 stycznia 2018 r. uruchomiono 286 naborów wniosków na kwotę ponad 10,69 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programów do 2 stycznia 2018 r. złożono 3 535 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 14,02 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 9,74 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 2 stycznia 2018 r. podpisano z beneficjentami 1 818 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ponad 4,95 mld zł.

* Dane nie uwzględniają naborów o statusie „unieważniony”, umów rozwiązanych oraz wniosków o dofinansowanie, które nie uzyskały pozytywnego wyniku podczas oceny formalnej.