Prace nad zmianą definicji "MŚP" - kwestionariusz tylko dla MŚP!

12.01.2018

Informujemy, iż Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji „MŚP”, czyli mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status, jako MŚP.

Ważne!

Komisja zwraca uwagę, że badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP - znajdziesz tutaj.