Projekty z Małopolski w ścisłym finale RegioStars 2017

Kategoria: Działania promocyjne
11.10.2017
Wybrano najlepsze europejskie projekty podczas ceremonii RegioStars Awards 2017, która odbyła się 10 października w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

2.png

Ścisły finał dla projektów z Małopolski

Ze 103 zgłoszeń, w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską jury wyróżniło 21 projektów z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. 

W ścisłym finale konkursu RegioStars 2017, organizowanego corocznie przez Komisję Europejską dla innowacyjnych działań dofinansowanych z Funduszy Europejskich, znalazły się też 3 projekty z Polski, w tym aż 2 z Małopolski.

regiostars_uścisk_2017.jpg

Podmiotowe Finansowanie Kształcenia dla przedsiębiorców

W kategorii "Edukacja i szkolenia" o nagrodę walczył projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „PFK - Podmiotowe Finansowanie Kształcenia”. Projekt realizowany był przy wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jego zadaniem było wypracowanie systemu podmiotowego finansowania kształcenia, obejmującego mechanizm dystrybucji środków publicznych w formie bonów szkoleniowych.  

Przedsiębiorcy samodzielnie decydowali o wyborze szkolenia, a dystrybucja środków sprowadzała się do przekazania przedsiębiorcy bonów szkoleniowych, którymi następnie płacił za wybrane szkolenie. W ten sposób uniknięto skomplikowanych rozliczeń. Innowacyjny system podmiotowego finansowania kształcenia umożliwił łatwe i szybkie dofinansowanie szkolenia pracowników. Ponadto oferował kompleksowe wsparcie, diagnozę potrzeb szkoleniowych i szkolenia dobrej jakości.

1.jpg

Dla przedsiębiorców, którzy czas swoich pracowników rozpatrują w kategoriach zysku i straty, niezbędny był system, który gwarantuje wysoką jakość szkoleń. Zadbano więc o to, aby bony szkoleniowe można było zrealizować jedynie w instytucjach szkoleniowych, których usługi zostały ocenione pod względem jakości i posiadają znak Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Dzięki projektowi stworzono sieć współpracy zarówno z instytucjami krajowymi, jak i regionalnymi. Projekt opierał się m.in. o współpracę z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego, czyli platformę współpracy ponad 140 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Stworzono współpracę i wymianę informacji z przedsiębiorcami i instytucjami szkoleniowymi i instytucjami administracji samorządowej regionów.

Małopolska Karta Aglomeracyjna przyjazna dla mieszkańców

Drugi z małopolskich projektów, „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”, dostał się do ścisłego finału w kategorii "Gwiazdy wśród miast: miasta w okresie transformacji cyfrowej." Projekt realizowany jest przy wsparciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich).

3.jpg

Małopolska Karta Aglomeracyjna to nowoczesny system zarządzania transportem, dedykowany dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Małopolskę, integrujący funkcjonujące w regionie usługi związane z publicznym transportem zbiorowym w jeden spójny i przyjazny system. System posiada m.in. zintegrowane taryfy, dla tych, którzy korzystają z transportu kolejowego i komunikacji w Krakowie lub Tarnowie, pozwala na korzystanie z krakowskiego systemu Park&Ride i wypożyczalni roweru miejskiego. Karta jest też dostępna w postaci aplikacji iMKA na urządzenia mobilne.

Karta MKA to najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku w formie spersonalizowanego nośnika, na którym można zapisywać dostępne usługi komunikacyjne. System pozwolił na zintegrowane systemów Krakowskiej Karty Miejskiej oraz Tarnowskiej Karty Miejskiej z usługami świadczonymi przez spółkę Koleje Małopolskie oraz Przewozy Regionalne.

Oba projekty zostały uhonorowane certyfikatami oraz pamiątkowymi medalami, które z rąk Komisarz Coriny Creţu odebrał Marszałek Małopolski, Jacek Krupa.

regiostars_marszalek_2017.jpg


Najlepsze europejskie projekty rywalizowały o wygraną RegioStars 2017 w pięciu kategoriach: inteligentne specjalizacje, unia energetyczna, równouprawnienie i aktywne uczestnictwo kobiet, edukacja i szkolenia, gwiazdy wśród miast.

Pięciu zwycięskich finalistów otrzymało prestiżowe trofeum RegioStars z rąk Komisarza UE ds. Polityki Regionalnej, Coriny Creţu oraz posła do Parlamentu Europejskiego, Lamberta Van Nistelrooija (będącego również przewodniczącym jury RegioStars). Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostały projekty: 

  1. Kategoria Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP - Bio Base (kraje Europy Północno-Zachodniej),
  2. Kategoria Unia energetyczna: zmiany klimatyczne – InnoHiili, innowacyjne, niskoemisyjne usługi publiczne (Finlandia),
  3. Kategoria Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo – Koordynacja w celu poprawy integracji na rynku pracy ofiar przemocy na tle seksualnym oraz ofiar wykluczenia społecznego (Hiszpania),
  4. Kategoria Edukacja i szkolenia – Wsparcie młodych przedsiębiorców w sektorze rolnictwa ekologicznego (Chorwacja),
  5. Kategoria CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową - Smart Service Power (Niemcy).

Nagroda Public Choice Award, to ogromne wyróżnienie wśród najlepszych europejskich projektów realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich. Nagrodą dla zwycięzcy, oprócz statuetki, jest też realizacja filmu promocyjnego o projekcie, który zostanie pokazany podczas specjalnej kampanii internetowej.

Konkurs RegioStars jest organizowany przez Komisję Europejską od 2008 roku. 

Przeczytaj więcej o laureatach konkursu