Przypominamy! Trwa nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie promocja na rynkach międzynarodowych MŚP

26.07.2017
Zgłoś się jako kandydat na eksperta!

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłosił nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014–2020 w dziedzinie: promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP.

home-office-336378_1920.jpg

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na
ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 31 lipca 2017 r.

Regulamin naboru oraz zasady wynagradzania ekspertów

Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie wyboru projektów realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.