Publikacja zapytań ofertowych przez wnioskodawców - sprawdź to!

Kategoria: Prawo i dokumenty
03.01.2018
Przeczytaj informacje na temat zamieszczania zapytań ofertowych od 1 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że od 1 stycznia 2018 r. dla postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności  stroną właściwą do zamieszczania zapytań ofertowych przez Wnioskodawców, wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu konkursu jest Baza Konkurencyjności

Zarejestruj się do Bazy Konkurencyjności

Natomiast podmioty, które wszczynają postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy oraz przed ogłoszeniem konkursu stosują rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych na własnych stronach internetowych, przy jednoczesnym rozesłaniu zapytania ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców.