Środa z Funduszami na inwestycje z zakresu dziedzictwa regionalnego – spotkania informacyjne w Małopolsce

Kategoria: Szkolenia i konferencje
19.01.2016

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają wszystkich zainteresowanych z całego województwa na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła inwestycji z zakresu dziedzictwa regionalnego. Odbędą się one w środę, 3 lutego 2016 r. w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Podczas spotkań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych tematyką pozyskania dofinansowania ze źródeł unijnych na inwestycje z zakresu dziedzictwa regionalnego. Rekrutacja na spotkani prowadzona jest osobno dla każdej z lokalizacji i odbywa się za pośrednictwem formularzy elektronicznych:

Spotkania są bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.