Unijne środki pomogą w termomodernizacji sądeckich szkół

14.07.2017
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Nawojowej, zespół szkół zawodowych w Grybowie, zespół szkół w Marcinkowicach oraz dom pomocy społecznej w Zbyszycach przejdą gruntowną termomodernizację.

saczstarostwoumowa1.jpg

Dzięki temu staną się nie tylko bardziej ekologiczne, ale także przyjazne dla ich użytkowników. Niemal 1700 osób, które na co dzień z nich korzystają, różnicę odczują najpóźniej pod koniec sierpnia przyszłego roku. Całkowity koszt prac to prawie 7 mln zł. 

Inwestycje w sześciu obiektach z powiatu nowosądeckiego będą możliwe dzięki niemal 4 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę gwarantującą przyznanie tych środków podpisali wicemarszałek Stanisław Sorys, członek zarządu Leszek Zegzda oraz starosta nowosądecki Marek Pławiak. W podpisaniu umowy wziął także udział radny województwa Stanisław Pasoń.

"Zdecydowana większość przedsięwzięć, które od kilku lat

są realizowane dzięki pomocy finansowej płynącej z Unii Europejskiej nie do poznania zmieniła nasz region i sprawiła, że Małopolanom żyje się lepiej. Również tu, na Sądecczyźnie nie brakuje inwestycji wspieranych przez fundusze z naszych dwóch programów regionalnych, zarówno z lat 2007-2013, jak i obecnego, na lata 2014-2020. Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy to dostrzegają i doceniają" – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Leszek Zegzda z zarządu województwa zaznaczył, że termomodernizacja budynków jest szczególne ważna w kontekście walki ze smogiem.

"Ostatnio w naszym regionie wiele mówi się o smogu. Każdą

złotówkę przeznaczaną na termomodernizację tak naprawdę kierujemy także na ochronę powietrza, ponieważ ograniczamy emisję zanieczyszczeń. Wymiana dachów, okien, docieplanie ścian przekładają się bezpośrednio na ograniczenie tego problemu" – podkreślał Leszek Zegzda.

Prace termomodernizacyjne, na które Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie, obejmą: dwa budynki zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Starym Sączu – przy ul. Batorego i ul. Krakowskiej, a także obiekty: zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nawojowej, zespołu szkół w Marcinkowicach i zespół szkół zawodowych w Grybowie. Skorzystają więc na tym zwłaszcza uczniowie tych placówek. Tym bardziej, że rok szkolny 2018/2019 rozpoczną w zmodernizowanych już szkołach. Wśród najważniejszych prac zaplanowano ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi wejściowych. Duży nacisk położono też na modernizację ogrzewania, w tym wymianę starych pieców, na te zdecydowanie bardziej ekologiczne i zgodne z wymogami stawianymi przez uchwałę antysmogową dla Małopolski. 

Za nieco ponad rok również pacjenci domu pomocy społecznej w Zbyszycach będą mogli przebywać w ocieplonym budynku. Tym razem remontu doczeka się ostatni, trzeci obiekt kompleksu położonego na terenie 6-hektarowego podworskiego parku nieopodal Jeziora Rożnowskiego. Podczas remontu w budynku DPS zostaną wymienione okna i drzwi wejściowe, zmodernizowane zostanie także ogrzewanie. Aby był on jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska zostaną na nim zamontowane kolektory słoneczne. 

Dzięki środkom z RPO WM 2014-2020 w całej Małopolsce będzie prowadzona termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W dedykowanym temu zadaniu konkursie zarząd województwa małopolskiego przyznał wsparcie dla 74 projektów z regionu o łącznej wartości 130,5 mln zł. Tylko na Sądecczyznę trafi z tej puli ponad 33,5 mln zł.

saczstarostwoumowa2.jpg