Uwaga mieszkańcy Małopolski zainteresowani dotacjami na produkcję energii ze źródeł odnawialnych

Kategoria: Wydarzenia
16.02.2017

W związku z organizowanymi przez małopolskie gminy spotkaniami dotyczącymi przygotowań wniosków o dotacje na instalacje odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrownie wodne i wiatrowe), w których uczestniczą prywatne firmy odpłatnie oferujące audyty energetyczne informujemy:

  1. W ramach Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) nie ma wymogu przeprowadzania audytów energetycznych.
  2. Ewentualne koszty odpłatnych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE ponoszone przez mieszkańców nie powinny być w jakikolwiek sposób kojarzone z wymogami stawianymi we wskazanym konkursie, który jest planowany na III kw. 2017 r.
  3. Firmy promujące swoja ofertę handlową podczas spotkań z mieszkańcami bezpodstawnie powołują się na planowany konkurs 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” oraz używają logotypów Funduszy Europejskich, które mogą stosować wyłącznie beneficjenci realizujący projekty.

Działalność ww. firm może wprowadzać w błąd mieszkańców zainteresowanych dotacjami w ramach Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Pragniemy podkreślić, iż to od Wnioskodawcy ( w tym przypadku np. Gminy) zależy czy grupa docelowa (mieszkańcy) będzie partycypować w kosztach związanych z realizacją projektu. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż nie jest to warunek obligatoryjny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Sieci Punktów Informacyjnych w Małopolsce:

  • w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
  • w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
  • w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
  • w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
  • w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73

Wszystkie punkty są czynne w godz.: pn. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.