Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020

20.12.2017

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106, Kraków.

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej gminy. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.  

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 299 06 70, e-mail: marlena.mazur@umwm.pl.

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja