Informacja w sprawie komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego – dotyczy umów zawartych dla projektów realizowanych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

20.03.2017