Nabory ogłaszane przez LGD

28.05.2019

Nabory ogłaszane przez LGD:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale
 2. Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPaRa"
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
 5. Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"
 6. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"
 7. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
 8. Stowarzyszenie Dolina Karpia
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"
 10. Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA"
 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"
 14. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
 15. Gościniec 4 Żywiołów
 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny
 18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
 19. LGD "Korona Sądecka"
 20. Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
 21. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego
 22. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
 23. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"
 24. Stowarzyszenie "Piękna Ziemia Gorczańska"
 25. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby
 26. Zielony Pierścień Tarnowa
 27. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu"
 28. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
 29. Blisko Krakowa
 30. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
 31. Podhalańska Lokalna Grupa Działania
 32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
 33. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina"