Podsumowanie PO RYBY 2014-2020 i PROW 2014-2020 - działania wdrażane przez FE (raport wg stanu na koniec sierpnia 2018 r.)

12.09.2018